חולון בוחרת
#להתקדם!

חולון בוחרת להתקדם בזכות התמיכה שלכם!

אני מזמין אתכם להצטרף אלי כשותפים למסע לראשות העיר חולון,

בזכות התמיכה שלכם נוכל יחד ליצור חולון טובה יותר.

18₪

בזכותך נוכל לרכוש
כובע פעילים
תודה

96₪

בזכותך נוכל לרכוש
חולצות פעילים
תודה

260₪

בזכותך נוכל להדפיס
200 סטיקרים
תודה

500₪

בזכותך נוכל להדפיס
10 שלטי מרפסת
תודה

1000₪

בזכותך נוכל למתג
3 תחנות אוטובוס
תודה

5000₪

בזכותך נוכל למתג
שכונה שלמה!
תודה

לתשומת לבכם תומכים יקרים: התמיכה מותרת לתושבים מעל גיל 17.

התמיכה לא תעלה על 5,000 ₪ לכל בית אב לשנה, ועליה להיות פרטית ולא מתאגיד. תודה!